YOGA / Hvad er yoga?

yoga stillinger

Hvad er yoga?

 
Læs om mytologien i øverste menupunkt "YOGA". 
 
Ordet yoga stammer fra sanskrit-roden "yuj", som betyder at forene, at koncentrere ens opmærksomhed henimod, at anvende og arbejde med. 
 
At praktisere yoga er en kunst og en videnskab, som handler om at forene krop, sind og sjæl. Ved at praktisere yoga disciplineres intellektet, sindet, følelserne og viljen i overensstemmelse med universet. Målet er at fremme bevidsthed om dig selv som del af det store skaberværk og fremme glæden i dit liv. Gennem bevidst åndedræt og fysiske øvelser opøves større smidighed, styrke og balance, som skaber større koncentration, fredfyldthed og velvære både fysisk og psykisk. 
 
Yoga er vejen til indre ro, glæde og balance. 
Yoga er både midlet og målet på én og samme gang. 
 
Yoga is union of body, mind and soul.
 
 "Dette er den rette betydning af Yoga -  en befrielse og forløsning fra smerte og sorg."
citat: Bhagavad Gita.
Pia Hardenberg * Helsinge * tlf. 20870552  | hardenbergpia@gmail.com